Thông tin khác
 • Giá cả: theo giá FOB hoặc CIF
 • Phát triển mẫu: miễn phí cho đơn đặt hàng sản xuất
 • Thời gian sản xuất
  • Hàng mẫu: 3 đến 7 ngày
  • Hàng sản xuất: 2 đến 4 tuần
 • Phương thức thanh toán:
  • Cho khách hàng nước ngoài: L/C (Thư tín dụng)
  • Hàng mẫu: đặt cọc 50%, thanh toán 50% khi nhận hàng (chi phí hàng mẫu sẽ được hoàn lại nếu quý khách đặt đơn hàng sản xuất
  • Hàng sản xuất: đặt cọc 50%, thanh toán 50% khi nhận hàng